Očová

Počet obyvateľov
2535
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518662
Okres