Medzev

Počet obyvateľov
4061
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
521671
Kraj