Čečejovce

Počet obyvateľov
2150
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
521302
Kraj