Kobeliarovo

Počet obyvateľov
480
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
525839
Kraj
Okres