Kurimka

Počet obyvateľov
402
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
527491
Okres