Miková

Počet obyvateľov
120
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
527572
Okres