Čaradice

Počet obyvateľov
507
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
500127
Kraj