Poprad

Počet obyvateľov
50174
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
523381
Okres