Čaňa

Počet obyvateľov
5770
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
521299
Kraj