Divín

Počet obyvateľov
2040
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511358
Okres