Levice

Počet obyvateľov
32574
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
502031
Kraj
Okres