Magnezitovce

Počet obyvateľov
480
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
525944
Okres