Vyškovce nad Ipľom

Počet obyvateľov
703
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
502944
Kraj
Okres