Heľpa

Počet obyvateľov
2585
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
508608
Okres