Veľké Slemence

Počet obyvateľov
576
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
543888
Kraj
Okres