Biskupice

Počet obyvateľov
1120
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
557315
Okres