Blažice

Počet obyvateľov
645
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
521191
Kraj