Stráne pod Tatrami

Počet obyvateľov
2016
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
523909
Okres