Čičarovce

Počet obyvateľov
913
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
528277
Kraj
Okres