Lehnice

Počet obyvateľov
2759
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
501735
Kraj