Valaská

Počet obyvateľov
3610
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
509086
Okres