Bajany

Počet obyvateľov
486
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522287
Kraj
Okres