Abranovce

Počet obyvateľov
694
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
524158
Okres