Bulhary

Počet obyvateľov
318
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
558273
Okres