Žehňa

Počet obyvateľov
1221
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
525499
Okres