Hontianske Nemce

Počet obyvateľov
1454
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518417
Okres