Radvaň nad Laborcom

Počet obyvateľov
540
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
520691
Okres