Vydrník

Počet obyvateľov
1242
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
524093
Okres