Batizovce

Počet obyvateľov
2362
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
523402
Okres