Mlynárovce

Počet obyvateľov
220
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
527602
Okres