Rožňava

Počet obyvateľov
18064
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
525529
Kraj
Okres