Švedlár

Počet obyvateľov
2136
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
543659
Kraj
Okres