Medzany

Počet obyvateľov
878
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
556823
Okres