Stará Ľubovňa

Počet obyvateľov
16157
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
526665