Rankovce

Počet obyvateľov
923
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
521914
Kraj