Vyšný Orlík

Počet obyvateľov
384
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
528081
Okres