Varadka

Počet obyvateľov
224
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
519901
Okres