Malcov

Počet obyvateľov
1598
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
519570
Okres