Žihárec

Počet obyvateľov
1767
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
504190
Kraj
Okres