Krišovská Liesková

Počet obyvateľov
922
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
528463
Kraj
Okres