Závod

Počet obyvateľov
2916
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504980
Okres