Ruská Nová Ves

Počet obyvateľov
1241
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
525138
Okres