Ploské (RA)

Počet obyvateľov
71
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
515302
Okres