Rapovce

Počet obyvateľov
968
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
511803
Okres