Turá

Počet obyvateľov
211
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
502880
Kraj
Okres