Krajná Poľana

Počet obyvateľov
202
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
527432
Okres