Bukovce

Počet obyvateľov
521
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
527181
Okres