Ruská

Počet obyvateľov
612
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
528714
Kraj
Okres