Zborov

Počet obyvateľov
3450
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
519961
Okres