Závadka nad Hronom

Počet obyvateľov
2276
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
509124
Okres